Shri D.M. Mehta & Smt S.D. Mehta Mahila P.T.C. College
Dhrol - Jamnagar
 
 
 
 
   
Staff Details


 Name & Address

 Qualification

 NET/SET

 Salary paid

Miss P. P. Rathod
Nehrunagar, Jamnagar.

M.A., B.Ed.,
M. Phil.

NET

8340=00

Smt. J. G. Kher
“Sujan”, Bh. Mehul Cinemax, Jamnagar.

M.A., B.Ed.

 

5500=00

Miss U. G. Golani
Nr. Rampara Darvaja, Ta. Sayla.

M.Sc., M.Ed.

 

14000=00

Smt. H. R. Sheth
“Devi-Ashis”, D-75,Shastrinagar, Ajmera Group,Nanamava Rd., Rajkot-5.

M.A., M.Ed.

 

8000=00

Miss B. R. Negandhi
Opp. Bhatiya Mahajan Vadi, Khatri St., Dhrol.

M.A., B.Ed.

 

5000=00

Mr. Jaybhai D. Pandya
“Tapovan”, Ranjitnagar, Jamnagar.

M.Sc., B.Ed.

 

5000=00

Miss V. B.  Ghetiya
To. Kharva , Ta. Dhrol

M.A., B.Ed.

 

4500=00

Smt. P. B. Kanani
Umiya Society, Dhrol.

M.A., B.Ed.

 

5000=00

Miss D. D. Joshi
To. Falla, Ta. Dist.-Jamnagar.

M.A., B.Ed.

 

8000=00

Miss G. B. Chavda
Chandanvas, Dhrol.

M.A., B.Ed., M. Phil.

 

4500=00

Smt. S. P. Vagheshwari
6/9 , “Mangalam” Sanala Rd., Morbi.

M.A., B.Ed. (M.Ed. Exam given)

 

8000=00

Mr. H. D. Modi
B/4 Swaminarayan Temple, Nagar Rd., Junagadh

M.Sc., M.Ed.

 

14000=00

Miss V. A. Pansuriya
To. Barvala-Baval, Ta. Kukavav-Vadia, Dist. Amreli.

M.A., B.Ed.

 

6000=00

                                                                       


 

 
 
   
Email